Rutine for bytte av hjelpemiddel

Her er en oversikt over våre oppdaterte rutiner for bytte av hjelpemiddel.

1. Bytte av hjelpemiddel og tilbehør likt mot likt

Et hjelpemiddel og tilbehør kan byttes likt mot likt og i samsvar med gjeldende regelverk og rammeavtaler i NAV. Skjema «bytte av hjelpemiddel» NAV 10-07.31 skal benyttes.

Fyll ut skjemaet fullstendig og vær nøye med å oppgi HMS nummer på hvilket hjelpemiddel og tilbehør som skal byttes. Beskriv årsaken til at hjelpemiddelet og tilbehøret må byttes.

Typisk eksempel på dette vil være når bruker har endret kroppsmål slik at utlevert hjelpemiddel ikke passer i målene lengre.

Likt mot likt vil si at det kan kun byttes hjelpemiddel innen samme «post» og samme «rangering».

Når det gjelder tilbehør kan det kun leveres samme tilbehør som i det opprinnelige vedtaket. Det vil si at dersom bruker har vokst fra rullestolen sin og trenger en lik rullestol men i tillegg tilbehør som ledsagerbrems, hoftebelte, etc kan man ikke benytte seg av bytterutinen, men det må søkes om bytte på søknadsskjema.

Dersom hjelpemiddelet som skal byttes ikke lenger er på avtale, vil det bli levert ut et hjelpemiddel som er på avtale og som anses som tilsvarende.

NAV Hjelpemiddelsentral vurderer i hvert enkelt tilfelle om det må fremmes ny søknad.

Ufullstendige eller feil bruk av bytteskjemaer sendes i retur.

2. Teknisk bytte av hjelpemiddel:

Dersom selve hoved hjelpemiddelet er defekt eller utslitt og ikke er regningssvarende å reparere, kan det foretas et teknisk bytte. Skjema «bytte av hjelpemiddel» NAV 10-07.31 skal benyttes.

Fyll ut skjemaet fullstendig og vær nøye med å oppgi HMS nummer på hvilket hjelpemiddel som skal byttes. Beskriv årsaken til at hjelpemiddelet må byttes.

I enkelte saker vil teknisk ordrekontor ved hjelpemiddelsentralen sende ut et avklaringsskjema til terapeut, før et evt bytte kan foretas. Rutinen beskrevet i dette avklaringsskjemaet skal følges.

Samme reglene som beskrevet under punkt 1 gjelder også ved teknisk bytte.

NAV Hjelpemiddelsentral vurderer i hvert enkelt tilfelle om det må fremmes ny søknad.

Ufullstendige, eller feil bruk av bytteskjemaer sendes i retur.

3. Teknisk bytte av deler og/eller tilbehør

Dersom det kun er en del eller et tilbehør til et hjelpemiddel som trenger reparasjon, skal reparasjonsskjema benyttes. Dette skjemaet heter «bestilling av reparasjon eller demontering» og kan hentes fra NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland sin lokale nettside (Lokale skjemaer, rutiner og saksbehandlingstider).

4. Når kan man ikke benytte seg av bytterutinen (pkt. 1-3):

I følgende tilfeller må et bytte søkes om på ordinær måte av bruker ved hjelp av kommunen: 

 • Alle AKT 26 saker
 • Alle sykkel bytter (se egen sykkelrutine)
 • Alle typer briller, også ved teknisk bytte, ved knust glass osv.
 • Avanserte kognitive hjelpemidler (som f.eks. handikalender)
 • Avansert kommunikasjonsutstyr som f.eks talemaskiner
 • Bilstoler (henvisningrutinen skal benyttes, se egen rutine)
 • Elektriske rullestoler med ståfunksjon
 • Fastmonterte hjelpemidler i bolig
 • Kommunikasjonsbøker 
 • Manuelle rullestoler i Post 1,2, 11
 • Skallstøp
 • Innowalk til brukere over 26 år
 • Ståstativ til brukere over 26 år
 • Sykkel til brukere over 26 år (se egen rutine for sykkel)
 • Varmehjelpemidler
 • Ved endret behov, f.eks:
 • endret helsemessig tilstand
 • endret formål, f.eks overgang fra barnehage til skole
 • nytt behov for tilbehør – se punkt 1 ovenfor)

I disse tilfellene skal søknadsskjema benyttes. Benytt søknadskjema NAV 10-07.03.

I begrunnelsen må det fremgå at det gjelder et bytte av hjelpemiddel, samt oppgi HMS nr på hvilket hjelpemiddel som ønskes byttet.