Oversikten blir et flytende dokument som vi kommer til å oppdatere med ny informasjon med jevne mellomrom.  

Foreløpig inneholder oversikten kun vedtaksfaglige problemstillinger, unntatt vedtak på bolig.  

Tanken er at oversikten skal være til hjelp for den enkelte ute i kommunen. Hjelp oss gjerne med å videresende innad i kommunen til dine kollegaer som også formidler hjelpemidler. 

Oversikten inneholder blant annet:

  • Kort forklart om de ulike ordningene som finnes i hjelpemiddelformidlingen
  • Produkter som vi ofte mottar søknad på som ikke kan innvilges uansett. Det er unødvendig for kommunen å bruke tid på å skrive disse søknadene
  • Enkelte påminnelser, hva som må være med når en søker om enkelte hjelpemidler.  Her bruker vi mye tid på å innhente opplysninger som mangler i søknader
  • Avklaringer rundt begreper som er sentrale i folketrygdloven

 

Håper dere tar dere tid med å kikke gjennom listen og bruker denne aktiv i hjelpemiddelformidlingen.

 Hjelpemiddelformidling - Huskeliste