Hjelpemiddelformidling - Huskeliste

NAV Hjelpemiddelsentral ved vedtaksgruppen har laget en «huskeliste» ifht hjelpemiddelformidlingen. Oversikten inneholder informasjon om det som vi på vedtaksgruppen ser det blir gjort mest feil på når det gjelder selve søknadsprosessen.

Huskeliste

Oversikten blir et flytende dokument som vi kommer til å oppdatere med ny informasjon med jevne mellomrom.  

Foreløpig inneholder oversikten kun vedtaksfaglige problemstillinger, unntatt vedtak på bolig.  

Tanken er at oversikten skal være til hjelp for den enkelte ute i kommunen. Hjelp oss gjerne med å videresende innad i kommunen til dine kollegaer som også formidler hjelpemidler. 

Oversikten inneholder blant annet:

  • Kort forklart om de ulike ordningene som finnes i hjelpemiddelformidlingen
  • Produkter som vi ofte mottar søknad på som ikke kan innvilges uansett. Det er unødvendig for kommunen å bruke tid på å skrive disse søknadene
  • Enkelte påminnelser, hva som må være med når en søker om enkelte hjelpemidler.  Her bruker vi mye tid på å innhente opplysninger som mangler i søknader
  • Avklaringer rundt begreper som er sentrale i folketrygdloven

 

Håper dere tar dere tid med å kikke gjennom listen og bruker denne aktiv i hjelpemiddelformidlingen.

 Hjelpemiddelformidling - Huskeliste