RUTINER HASTESAKER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND

Hastesaker gjelder for;

-          Terminale/palliativ behandling

-          ALS

-          Bruker som har, eller står i fare for utvikling av trykksår

Hjelpemidler som inngår i ordningen er;

-          Regulerbar seng

-          Trykkavlastende overmadrass

-          Trykkavlastende pute

-          Personløfter

NB; Denne listen er uttømmende, dvs. det er kun disse hjelpemidlene fra lager som inngår i hastelevering.

Kommunens forpliktelser:

1-      Ring alltid til Kundeservice først for avtale om hastelevering, tlf.  40702811. Fullt navn og fødselsnummer på bruker oppgis på telefonen. Kundeservice informerer innringer om HMS-R sitt brukernummer for aktuell bruker.

 

2-      Kommunen fyller ut søknadsskjema, skanner og sender dette på mail til nav.hjelpemiddelsentral.rogaland.kundeservice@nav.no, eller på fax til 52047401.Merk skjema med «etter avtale med ………….(navnet til den avtalen er gjort med)». Skriv på søknadsskjema brukers initialer og fødselsår, (eks. I.A.52) samt allerede oppgitt HMS-R `s brukernummer.

 

3-      Skriv på henvisende instans med navn og telefonnummer

 

4-      Merk søknad med – HASTER ! (ingen diagnose eller begrunnelse)

SØKNADSSKJEMA MÅ INNEHOLDE DISSE OPPLYSNINGENE FOR Å KUNNE EFFEKTUERES.

Begrunner forplikter seg til å sende utfylt og signert søknad til nav skanning snarest. Husk å ta med fullt navn og adresse, samt kryss av i ruten for at hjelpemiddelet allerede er utlevert.

HMS-R`s forpliktelser:

Korrekt utfylt søknadsskjemaer som kommer inn før kl. 12.00 kostnadsregistreres samme dag. Kommer saken inn etter kl. 12.00, skal dette skje senest kl. 12.00 dagen etter.

Lager effektuerer hastesaker fortløpende ihht fastsatt kjøreplan. Dette betyr 24-48 timer, avhengig av transport og evt. andre avtaler. Egen transport kan i særskilte tilfeller vurderes, dersom levering av hjelpemidler overstiger 48 timer etter at saken kom inn.

NB; Hvis det er behov for hastehjelpemidler utenom oppsatt kjøreplan, må kommunene primært ordne transport/evt. hente hjelpemidlene selv.

Versjon 4- 26.04.16 A.Ø