Barneseter i bil

Til de minste barna (0-4år) er det produkter som går opp mot tilnærmet like produkter som finnes i vanlig handel. Vi håper dette kan være til hjelp for dere i kommunene for å vite hvilken informasjon vi trenger.Fra 1.september må ALLE saker ang bilseter i bil, uansett alder på barnet, komme inn som «hjelp til vurdering og utprøving» før søknad.NB! En kan ikke benytte bytteskjema på barneseter i bil.

Her finner du Kartleggingsskjema for bilsete til barn.

Vogn/joggevogn

Søknad om vogn/joggevogn kan sendes direkte som søknad, men kartleggingsskjemaet skal legges ved. Kartleggingsskjemaet gjelder barn fra 0-18 år.

Her finner du Kartleggingsskjema for Vogn/Joggevogn til barn.