Rutiner for sykkel

  1. Dersom du ønsker å søke på en sykkel som ikke er på rammeavtale, eller det er usikkert hvilken type sykkel som er den riktige, så skal det først være en faglig henvisning. Følgende skjemaer benyttes da:
  • «Hjelp til vurdering og utprøving»
  • «kartleggingskjema for sykkel»
  1. I etterkant av en faglig henvisning, ved bytte av sykkel, og dersom du vet hvilken type sykkel du skal søke på og denne sykkelen er på rammeavtale, sendes følgende skjemaer inn:
  • «søknad om hjelpemidler»
  • «kartleggingskjema for sykkel»
  • «Informasjon om rutiner og ansvar - sykkel»
  • evt pristilbud. (Det skal alltid være vedlagt et komplett pristilbud på søkte sykkel når det søkes på AKT26. Dette fordi egenandel skal kunne beregnes.)