Rullestoler POST 1, 2 og 11  

Det skal være gjennomført en utprøving før det kan søkes om rullestol i post 1,2 og 11. Skjema «Hjelp til vurdering og utprøving» og «T04 Manuell rullestol» skal benyttes og sendes inn i forkant av utprøving. Rullestolene er laget på mål, og vi ønsker derfor å unngå feilbestilling av rullestoler.

Ved henvendelser/søknad der denne rutinen ikke har blitt fulgt, avsluttes saken. 

Rullestoler i de andre postene

Ved behov for utprøving - kan begrunner ta direkte kontakt med leverandøren for utprøving av førstevalg. Dersom leverandøren trenger en bestilling, må terapeut/begrunner sende henvisningen «Hjelp til vurdering og utprøving» og «T04 Manuell rullestol».

Vi krever ikke utprøving før søknad av rullestol i disse postene.  

Lavere rangerte rullestol i alle poster 

Det skal være gjennomført en utprøving før det kan søkes om en lavere rangert rullestol. Dette gjelder lavere rangert rullestol i alle poster. Skjema «Hjelp til vurdering og utprøving» og «T04 Manuell rullestol» skal benyttes og sendes inn i forkant av utprøving.

Ved henvendelser/søknad der denne rutinen ikke har blitt fulgt, avsluttes saken.

Bytte av rullestol

Man kan ikke benytte rutinen bytte av hjelpemiddel for manuelle rullestoler i Post 1,2, 11.  Rullestolene i de andre postene kan byttes likt mot likt og i samsvar med gjeldende regelverk og rammeavtaler i NAV. Skjema «bytte av hjelpemiddel» NAV 10-07.31 skal benyttes.  

Manuelle rullestoler utenfor avtale

Ved behov for rullestol utenfor rammeavtalen skal det være gjennomført en utprøving før søknad. Skjema «Hjelp til vurdering og utprøving» og «T04 manuell rullestol» skal benyttes før utprøving. Begrunner må begrunne hvorfor rullestoler på avtale ikke dekker brukers behov.

Ved henvendelser/søknad der denne rutinen ikke har blitt fulgt, avsluttes saken.

Drivhjul og drivaggregat (POST 15-18)

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland anbefaler utprøving av driv. aggregat i forkant av søknad for å sikre at hjelpemiddelet er hensiktsmessig for brukeren. Terapeut/begrunner i kommunen kan ta direkte kontakt med leverandør ved utprøving av førstevalg. Dersom leverandøren trenger en bestilling, må terapeut sende henvisningen «Hjelp til vurdering og utprøving».