Informasjon ved søknad og utprøving av bevegelseshjelpemidler

Her finner du informasjon for søknad og utprøving av bevegelseshjelpemidler. (Utdrag fra kommuneinformasjon oktober 2019).

Utprøving av bevegelseshjelpemidler

Terapeut kan kontakte leverandør direkte for utprøving av 1. valg i post, dersom lavere rangerte produkter ønskes utprøvd må terapeuten sende inn henvisning til HMS (skjema «hjelp til vurdering og utprøving»). Dersom leverandør ønsker bestilling på utprøving, må terapeut sende inn skjema «hjelp til vurdering og utprøving», rådgiver på HMS velger da om de bestiller utprøving eller utfører utprøvingen selv.

Utprøving av hjelpemidler utenfor rammeavtale

Hvis det ønskes utprøving av hjelpemidler utenfor rammeavtale skal dette skje i samarbeid med rådgivere på HMS. De tilsvarende hjelpemidlene som er på rammeavtale skal være vurdert og/eller utprøvd. Vi opplever at det søkes om produkter utenfor avtale uten at det er vurdert de tilsvarende på avtale først. For at en rådgiver skal kunne skrive en dispensasjonssøknad må hjelpemidlene på avtale være vurdert og/eller prøvd ut først. Det er terapeut i kommunen sitt ansvar og kartlegge dette.

Retur av søknad: Søknad returneres dersom rutinen ikke blir fulgt.

Pristilbud

Vi ønsker at det alltid vedlegges pristilbud på søknad/bytte av elektrisk rullestol med motorisert styring. Bakgrunnen for dette er ønske om raskere og mer korrekt levering. Dersom terapeut ikke vedlegger pristilbud, vil dette bli etterspurt pr.mail.

Ettertilpasning / tilleggsbehov

Vi mottar mange «hjelp til vurdering og utprøvings» -skjema der det ønskes ettertilpasning eller nytt tilbehør til allerede utleverte produkter (se bilde under). Dersom det er behov for ettertilpasning eller deler ansees dette som ett nytt behov og må derfor alltid søkes på.

 

Ettertilpasning

 

Rammeavtale for manuelle rullestoler

Vi viser til rutine for manuelle rullestoler, drivhjul og drivaggregat.

Elektrisk rullestol med ståfunksjon, gjelder brukere over 26 år

Elektrisk rullestol med ståfunksjon til brukere over 26 år skal ALLTID søkes på, selv om det gjelder bytte. Byttesaker/teknisk bytte returneres.