Elektrisk rullestol for bruk i bil

HMS Rogaland har rutine for elektriske rullestoler som skal benyttes i bil (gjelder ikke dersom rullestol kun skal fraktes i taxi).

For å få gode forutsigbare rutiner rundt elektriske rullestoler i bil – så innfører vi følgende:

1. Det skal ALLTID brukes skjema for Henvisning/faglig bistand – NAV skjema 10 – 07.20, og IKKE søknadsskjema2. Tilleggsskjema T05 – for elektriske rullestoler skal vedlegges3. I tillegg så må det fylles ut et lokalt skjema – Kartleggingsskjema elektrisk rullestol i bil.

For brukere under 13 år:

1. Søknadsskjema.2. Tilleggsskjema T05 – for elektriske rullestoler skal vedlegges

For formstøpte sitteenheter og individuelt tilpasset elektrisk rullestol (alle aldre):

1. Det skal ALLTID brukes skjema for Henvisning/faglig bistand – NAV skjema 10 – 07.20, og IKKE søknadsskjema2. Tilleggsskjema T05 – for elektriske rullestoler skal vedlegges3. I tillegg så må det fylles ut et lokalt skjema – Kartleggingsskjema elektrisk rullestol i bil.

Bytte:

Selv om bruker har elektrisk rullestol til bruk i bil fra før, og det gjelder kun ett bytte, skal denne rutinen følges.

Retur av søknad:

Dersom det søkes på elektrisk rullestol til bruk i bil, uten at det er foretatt en utprøving i samarbeid med hjelpemiddelsentralen vil søknad bli returnert.