Tegn først badet i målestokk (se utfyllende informasjon på siden Kartlegging av baderom)

Toalettilsats – post 22 i rammeavtale (gjeldende fra 20.06.18 - 19.05.20 med mulighet for forlengelse)

1. Vurder først om toalettilsats kan avhjelpe brukeren sitt behov. Produktene i denne posten blir montert på eksisterende toalett, og gir hjelp til spyl og tørk. For å skylle ned må bruker fortsatt benytte knappen på eksisterende toalett. Eksisterende toalettsete med lokk blir fjernet før tilsats blir montert. Toalettsetet måler ofte om lag 2 cm. Ta dette målet. Mål både fra gulvet og opp til porselenet, og fra gulvet til toppen av toalettringen. Nødvendig tilbehør tar ofte plass i tillegg. Mål hvor mye plass det er på hver side av toalettet.

2. Gå inn på 1.valg i posten - Lotus Care XL.

Tilsatsen bygger 3 cm i høyden. Her finner du en brosjyre der den siste siden viser hvilke mål denne tilsatsen har. Mål avstanden fra sisternen til fremkant av porselenet på bruker sin wc. Dersom dette målet er 46 cm eller mer må alle de andre målene som er oppgitt på skissen i brosjyren tas med, for at det skal være mulig å se om tilsatsen passer. Eventuelt kan tilbehør (sprutskjerm) til tilsatsen benyttes, når målet er under 46 cm. Tegn toalett med mål inn i tilleggsskjemaet. 

3. Gå inn på 2.valg i posten – AquaClean Tuma Comfort.

Tilsatsen bygger 3 cm i høyden. Dersom avstand fra sisternen og til fremkant av porselenet på brukers wc er 50 cm eller mer, passer denne tilsatsen (A målet nevnt over). Er målet mindre enn 50 cm passer ikke denne tilsatsen.

4. Gå til 3. eller 4. valg i posten – Svan bidette.

Det eneste som skiller disse 2 rangerte produktene er selve håndkontrollen; separat eller helautomatisk kontroll. Tilsatsen bygger 6,5 cm i høyden. Denne tilsatsen ser ut til å passe de fleste wc rent teknisk sett, men da må en vurdere om bruker kan nytte en tilsats som bygger noe mer i høyden. NB! Husk da å trekke i fra hvor mye brukers setering bygger før en vurderer dette.

5. Under tilbehørslista er det toalettløfter til hver av tilsatsene, i tilfelle dette trengs. Se på disse med tanke på hvor stor plass de eventuelt tar sideveis eller i lengden, og vurder hvilken bruker kan nytte med tanke på plass på badet eller brukeren sin funksjon. Sideveis forflytting eller forflytting forfra, kan være viktig å ha med i vurderingen.

6. Hvis ingen av toalettilsatsene kan benyttes på grunn av mål på eksisterende wc eller fordi brukeren må kunne spyle ned fra knapp plassert på f.eks armlene, kan det være aktuelt å vurdere en hel spyl/tørk wc.

 

Toalett med spyl/tørk-funksjon – post 19-20 i rammeavtalen (gjeldende fra 20.06.18 - 19.05.20 med mulighet for forlengelse)

1. Et helt spyl/tørk- toalett er både bredere og lengre enn vanlig toalett. Ta nøyaktige mål av eksisterende toalett, og vurdere om det er plass til ønsket løsning og for bruker å forflytte seg av og på toalettet, komme seg inn i dusjen, og ha plass til å nytte vasken. Det kreves altså en totalvurdering.

2. Hvis det er behov for toalettløfter til et helt spyl/tørk-toalett, er det Aerolet i ulike versjoner som er prisforhandlet i Post 23-26. Hvis denne ikke kan benyttes må det begrunnes.

 

Søknad på tilsats eller helt spyl/tørk-toalett

  • Bruker sitt funksjonsnivå og bruker sitt behov, sammen med tekniske vurderinger rundt punktene over, må komme frem i søknaden.
  • Godt utfylt og underskrevet T01-skjema må legges ved søknaden. God og målsatt skisse av hele badet (helt spyl/tørk-toalett) eller nok detaljer rundt toalettet (tilsats) er svært viktig for at hjelpemiddelsentralen skal kunne behandle søknaden.
  • Ta bilder av toalettet og omgivelsene rundt.
  • Se siste side på T01 om godkjenning om hva NAV dekker og ikke dekker når det gjelder strøm og annet.

 

Sende bilder

Når du sender bilder elektronisk, sender du de på e-post (vedlagt i et word-, powerpoint-, eller pdf-dokument) til nav.hjelpemiddelsentral.rogaland.bolig@nav.no.

Husk å merke e-post med brukernummer. Ta kontakt med kundeservice ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland hvis du ikke har brukernummeret.