Oversikt over hva som må avklares og kartlegges før det sendes skjema «hjelp til vurdering og utprøving» (henvisning) for tilrettelegging av nytt eller eksisterende kjøkken.

Egenandel til elektriker og bygningsmessige endringer må påberegnes.

Dette kan være inkludert når du søker på hev/senk-motor:

 • Demontering av eksisterende blandebatteri og avløpsrør.
 • Demontering av eksisterende kjøkkeninnredning som skal monteres tilbake på hev- og senkemotorer.
 • Montering av hev/senk-motor og kjøkkeninnredning som skal monteres på hev- og senkmotoren samt sarg.
 • Utsparing av benkeplate i forbindelse med montering av kum, sarg, klemlister, brytere og liknende.
 • Montering av nytt eller eksisterende blandebatteri og avløpsslange. Det er en forutsetning at utstyret ved hjelp av fleksible slanger for vann og avløp, kan monteres på eksisterende røropplegg.
 • Fremføring av strøm (ekstra kontakt) fra eksisterende punkt i rommet.

Dette er ikke inkludert:

Dette må bruker ordne og betale selv eller søke om å få dekket med midler fra Husbanken. Midler fra Husbanken er behovsprøvd.

 • Tømme kum og annen rydding før montering.
 • Demontering av kjøkkeninnredning som ikke skal monteres tilbake på hev/senk-motor, f.eks gesimslist, utforing, sokkel og liknende.
 • Montering av flatpakka kjøkkeninnredning.
 • Kapping av lengde på benkeplate.
 • Forsterkning av vegg med 20-25 mm kryssfiner eller tilsvarende.
 • Utforing for å utlikne dybdeforskjeller mellom overskap.
 • Montering av gesimslist, utforing, sokkel og liknende.
 • Framføring av strøm til rommet.
 • Skjult strømanlegg
 • Demontering av eksisterende strømpunkter, stikkontakter, lyslist/armatur og annet elektrisk utstyr.
 • Endring av eksisterende opplegg for strøm og avløp (ved hev/senk benkeplate kan vann være maksimalt 30 cm over ferdig gulv).
 • Belysning

Hvis punktene over er avklart og det er aktuelt å søke om hev/senk motorer, enten på noen overskap eller hev/senk av benkeplate, må skjemaet «hjelp til vurdering og utprøving» (henvisning) og utfylt T03-skjema sendes inn. Send inn bilder av kjøkkenet slik det er i dag, eller skisseforslag til ny kjøkkeninnredning, hvis dette allerede er utarbeidet.

Sende bilder

Når du sender bilder elektronisk, sender du de på e-post (vedlagt i et word-, powerpoint-, eller pdf-dokument) til nav.hjelpemiddelsentral.rogaland.bolig@nav.no.

Husk å merke e-post med brukernummer. Ta kontakt med kundeservice ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland hvis du ikke har brukernummeret.