På ukedager vil slike feil normalt bli rettet påfølgende virkedag, men likevel innenfor 24 timers fristen. I helger/høytidsdager gjelder samme tidsramme (24 timer). Det betyr at utrykning/hjelp kan gis, utenom ordinær åpningstid. Det er våre teknikere som besvarer akutt-telefonen og som finner en løsning i samråd med bruker.

Har du behov for akutt hjelp kan du ringe 48 04 21 90.