Teknisk veileder kan du lese mer om hva som er kommunens ansvar når det gjelder enkle reparasjoner. Eksempler på oppgaver kommunen utfører:

  • Manuellle rullestoler: Bytte eller reparasjon av slanger, dekk, hjul, eikebeskyttere, armstøtter, benstøtter, klesbeskyttere, drivringer, puter, hodestøtter, tippesikring, belter, bremser, bremsewire, skruer, muttere og annet tilbehør som ikke krever spesialtilpasning.
  • Rollator, manuelle arbeidsstoler, bad og toalettutstyr: Reparasjoner og monteringsarbeid.
  • Småhjelpemidler (enkle syns- og hørselshjelpemidler): Bytte batterier og komponenter som ikke krever spesialkompetanse.

Kommunen er en sentral støttespiller i alt som har med hjelpemidler å gjøre. Vi anbefaler derfor at du først kontakter din kommune for å få hjelp.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for større spesialtilpasninger og reparasjoner og montering som krever spesiell kompetanse. For bestilling av reparasjon eller service, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Benytt Skjema for reparasjon og service som sendes inn sammen med hjelpemidlet eller sendes oss pr epost.

Akuttvakt kontaktes ved behov for akutt reparasjon utenom åpningstiden.