Vi bistår kommunene og arbeidsgivere i Øst-Viken med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging.

Trenger du hjelp til å få løst dine praktiske problemer, bør du først henvende deg til din hjemkommune, ditt lokale NAV-kontor eller arbeidsgiveren din. Du kan også ta direkte kontakt med oss.

Vi kan hjelpe med tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplass.

Vi tilbyr også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede.

NAV Bilsenter Østlandet behandler og følger opp bilsaker i regionen, og er en del av hjelpemiddelsentralen.

Her finner du oversikt over hvem som jobber med hva på NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.

Søknader om behandlingshjelpemidler behandles av helseforetakene.