Lokal informasjon

Her finner du informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Denne hjelpemiddelsentralen betjener kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler i Østfold. Øvrige kommuner i Øst-viken betjenes av NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.

Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeid og utdanning

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til tilrettelegging av arbeidsplass eller i utdanning. Vi skal bidra til å gjøre det mulig for deg å bli i jobb, komme ut i jobb, eller til å gjennomføre en utdanning. Det kan være ved bruk av hjelpemidler, funksjonsassistanse, lese- og sekretærhjelp eller med andre tips og råd om tilrettelegging.

Hva kan vi hjelpe med?

Hjelpemiddelsentralen i Øst-Viken kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Hjelpemidler på lager

Hjelpemidler som er lagervare vil alltid leveres raskere enn hjelpemidler vi må bestille inn.

Reparasjon og service

Trenger du reparasjon og enkel tilpasning av hjelpemidler kan du kontakte kommunens mottakssted, vaktmester eller andre med ansvar for hjelpemidlet i kommunen.

Bestille deler og tilbehør

Når du skal bestille deler og tilbehør til et hjelpemiddel må du gi nødvendige opplysninger til hjelpemiddelsentralen. Vi håndterer tusenvis av forskjellige deler og er avhengig av eksakte opplysninger for å velge riktig del.

Informasjon til deg som har eller trenger hjelpemidler

I hver kommune er det ansatte som har et spesielt ansvar for hjelpemiddelformidling. Ofte er det ergoterapeut eller fysioterapeut, men det kan også være andre yrkesgrupper. De kan bistå med å kartlegge behovet, hjelpe deg å søke og gi opplæring og oppfølging.

For kommunene og andre samhandlere

Her finner du nyheter og lenker som vi håper vil gjøre det lettere for deg å formidle hjelpemidler i kommunen.

Brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i hjelpemiddelsentralens tjenestetilbud og oppgaveløsning. I tråd med retningslinjer lagt for brukermedvirkning i Arbeids- og velferdsetaten, har NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken etablert et brukermedvirkningsorgan innen sitt ansvarsområde.