Statistikken forteller om antall inn- og utleverte hjelpemidler og verdien av disse i en gitt periode. Du finner også antall registrerte brukerkonsultasjoner med og uten 1.linjen.

2019 utleveringer og 2019 betjente brukere

2018 utleveringer og 2018 betjente brukere

2017 utleveringer og 2017 betjente brukere

2016 utleveringer og 2016 betjente brukere

2015 utleveringer og 2015 betjente brukere

2014 utleveringer og 2014 betjente brukere

2013 utleveringer og 2013 betjente brukere

 2011 og 2012

2009 og 2010

2007 og 2008