På ukedager vil slike feil normalt bli rettet påfølgende virkedag, men likevel innenfor 24 timers fristen. I helger/høytidsdager gjelder samme tidsramme (24 timer). Det betyr at utrykning/hjelp kan gis, utenom ordinær åpningstid. Det er våre teknikere som besvarer akutt-telefonen og som finner en løsning i samråd med bruker.

Har du behov for akutt hjelp kan du ringe 48 04 21 90.

I forbindelse med hjelpemidler som stopper eller havarerer er det også etablert en avtale med Falck Redning AS om assistanse til transport av elektriske rullestoler, når denne har batterisvikt eller andre årsaker som gjør at brukeren ikke kan komme seg videre i stolen.  Falck Redning AS fakturerer NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken direkte. Bruker har selv ansvar for å komme seg hjem på egen bekostning.  Inkludert er også brukerens kjøretøy når årsaken er på utstyret som direkte er knyttet til brukerens funksjonshemming. Dette gjelder også feil på utstyr montert i bil, som rullestolheis, døråpnere og kjøreteknisk utstyr (gass/brems). 

Berging som følge av teknisk svikt på selve bilen dekkes av egen forsikring.

Bruker skal primært kontakte NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken ved behov for hjelp. Utenom arbeidstid kan bruker kontakte Falck selv på Tlf 02222.