Ny godkjenningsordning for elektromedisinsk utstyr

Fra og med 1. januar 2016 trer en ny ordning for formidling/brukeropplæring i elektromedisinske hjelpemidler i kraft. Godkjenningsordningen innebærer i hovedtrekk at alle som skal bistå brukere med søknad eller bytte og gi opplæring i bruk av senger, personløftere og elektriske rullestoler må ha gjennomført kurs og test utarbeidet av NAV.

Bakgrunnen for ordningen er et pålegg fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) for å sikre at Hjelpemiddelsentralene etablerer et system som sørger for skikkelig opplæring av personer som låner disse hjelpemidlene.

Fra og med 1. januar 2016 trer en ny ordning for formidling/brukeropplæring i elektromedisinske hjelpemidler i kraft. Ordningen er utarbeidet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging etter pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og gjelder følgende hjelpemidler:

• elektriske rullestoler • senger • personløftere

Godkjenningsordningen innebærer i hovedtrekk at alle som skal bistå brukere med søknad eller bytte og gi opplæring i bruk av senger, personløftere og elektriske rullestoler må ha gjennomført kurs og en test utarbeidet av NAV.

E-læringsopplegget og testen for elektrisk rullestol er nå tilgjengelig. E-læringsmodulen kan tas på en PC på jobb eller hjemme, men PC-en må ha lyd fordi kurset inneholder en video med tale. For å bli godkjent formidler/opplæringsansvarlig i elektrisk rullestol må man også delta på et praktisk kurs på hjelpemiddelsentralen.

Datoene for de praktiske kursene vil være: 20 oktober, samt 9, 24 og 26 november 2015. Kursene ligger i kurskalenderen på nav.no.Du må ha bestått e-læringskurs og test for å kunne delta på det praktiske kurset.

Gå direkte til e-læring og test.

E-læringsopplegget og testen for personløftere og senger vil være klar 1. november.