Teknisk veileder kan du lese mer om hva som er kommunens ansvar når det gjelder enkle reparasjoner. Eksempler på oppgaver kommunen utfører:

  • Manuellle rullestoler: Bytte eller reparasjon av slanger, dekk, hjul, eikebeskyttere, armstøtter, benstøtter, klesbeskyttere, drivringer, puter, hodestøtter, tippesikring, belter, bremser, bremsewire, skruer, muttere og annet tilbehør som ikke krever spesialtilpasning.
  • Rollator, manuelle arbeidsstoler, bad og toalettutstyr: Reparasjoner og monteringsarbeid.
  • Småhjelpemidler (enkle syns- og hørselshjelpemidler): Bytte batterier og komponenter som ikke krever spesialkompetanse.

Kommunen er en sentral støttespiller i alt som har med hjelpemidler å gjøre. Vi anbefaler derfor at du først kontakter din kommune for å få hjelp.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for større spesialtilpasninger og reparasjoner og montering som krever spesiell kompetanse. For bestilling av reparasjon eller service, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken. Benytt Skjema for reparasjon og service som sendes inn sammen med hjelpemidlet eller sendes oss pr epost.

Akuttvakt kontaktes ved behov for akutt reparasjon utenom åpningstiden.