Hjelpemidler på lager

Hjelpemidler som er lagervare vil alltid leveres raskere enn hjelpemidler vi må bestille inn.

Lagervarekataloger

 

På lager har vi til enhver tid

  • resirkulerte hjelpemidler
  • nyinnkjøpte hjelpemidler som lånes ut ofte

Ved å velge lagerførte hjelpemidler kortes leveringstiden. Hjelpemiddelsentralen leverer resirkulerte hjelpemidler når de dekker behovet som er beskrevet i søknaden. Du finner utfyllende informasjon om hjelpemidlene i Hjelpemiddeldatabasen eller på leverandørenes nettsider.

Beholdes i kommunen

I listene oppgis om hjelpemiddelet kan beholdes av kommunen. Dette er en utfyllende oversikt over hvilke hjelpemidler som kan beholdes av kommunalt mottakssted når du ikke lenger har behov for det. Kommunenes innbyggere kan henvede seg til det kommunens mottakssted for korttidslån av hjelpemidler. Undersøk i din kommune hvilke hjelpemidler de har til korttidsutlån.

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen omfatter enkle hjelpemidler hvor saksbehandlingen er lagt til sertifiserte fagpersoner i kommunehelsetjenesten. Disse må ha gjennomført kurs for bestillere. Er du ikke sertifisert bestiller, kan du sende ordinær søknad på hjelpemidlene.

Det er en egen sertifisering for den som skal begrunne søknad om elektriske rullestoler, senger og personløftere ordningen trer i kraft 1 januar 2016. Fra samme dato utgår seng og personløfter fra bestillingsordningen.