Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeid og utdanning

 • Trine Lise Kjellman tlf 90135480
 • Monica Olseng Stordal tlf 41316269
 • Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra muligheter og behov.
 • Arbeidsgiver er pålagt av arbeidsmiljøloven å gi ansatte nødvendig utstyr for å utføre arbeidet og påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader. Er det behov for tilrettelegging, skal arbeidsgiver i samarbeid med ansatt utarbeide en individuell oppfølgingsplan.
 • NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar når behovet er varig, det vil si over to år. Tilrettelegging som er arbeidsgivers ansvar ifølge Arbeidsmiljøloven kan ikke finansieres av Folketrygden.
 • Ved tilskudd får du et stønadsbeløp. Da er du selv ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av hjelpemidlet.
 • Et rente- og avdragsfritt lån gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og er knyttet opp mot arbeidsforholdet.
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Verneombudet
 • Tillitsvalgt
 • NAV lokalt
 • NAV Arbeidslivssenter