Nyheter

Vi har ÅPENT HUS for utprøving av tandemsykler med hjelpemotor og arbeidsstoler for barn.

Hver tirsdag fra og med 7 januar 2020, kan dere som er terapeuter i kommunene ta med brukere for å prøve tandemsykler og arbeidsstoler.

Kl- 12.00 – 15.00

Rådgivere er tilstede om det er spørsmål, men dere er selv ansvarlig for utprøving en som kan gjøres uten avtale på forhånd.

Tandemsykler                                                     Arbeidsstoler Fun 2 go                                                               Real 9300 plus: Kivo plus                                                               sb 29 x sd 32 Sunny Nando                                                        sb 36 x sd 39 Kaptein duo                                                           sb 40 x sd 43 Lotse Copilot 26                                                             Krabat Lite: Trek                                                                      str 1,2 og 3

Tilbehør og verktøy vil være tilgjengelig til tandemsyklene for utprøving. Ved en eventuell søknad er det viktig med en god begrunnelse for valg av produkt.

Link til målskjema arbeidsstol og tandemsykkel

**************************

Vi har ÅPENT HUS for utprøving av drivaggregater og enkle trehjulssykler med og uten hjelpemotor for voksne.

Annenhver onsdag (i oddetallsuker) fra og med 15 januar til og med 17 juni, kan dere som er terapeuter i kommunene ta med brukere for å prøve drivaggregater og enklere trehjulssykler for voksne. Kl 1200- 1500 Rådgiverne er til stede på huset om det er spørsmål, men dere er selv ansvarlige for utprøvingen som kan gjøres uten avtale på forhånd! Drivaggregater                                              Sykler Hepro S19V                                                    Sunny Easy PAS E-fix                                                                 Ansmann 3-18 Wheeldrive                                                      Diamond (uten hjelpemotor) E-move Det er viktig å kartlegge behovet til den enkelte grundig og vurdere: Drivaggregat eller elektrisk rullestol. Når velger vi hva?

Lenker

Grunnkurs i hjelpemiddelformidling finner du i www.kunnskapsbanken.net E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarne formidlere. Kompetanse i hjelpemiddelformidling vil bidra til at saker løses på raskest mulig måte til beste for våre brukere.

Her finner du retningslinjer for underskrift og annen nyttig informasjon for deg som bistår bruker med å søke om hjelpemidler.

Skjema for fullmakt fylles ut og underskrives av bruker når det gis generell fullmakt til å opptre på vegne av bruker og få innsyn i saken. Slik fullmakt kan gi pårørende eller andre mulighet til å samhandle med Hjelpemiddelsentralen i perioder hvor bruker ikke selv er i stand til det.

Fullmaktsskjema for hjelpemidler benyttes i enkeltsak, når kommunal formidler får fullmakt og underskrift for å kunne skrive enkeltsøknad om spesifiserte hjelpemidler. Dette skjemaet kan skrives ut og tas med ut ved hjemmebesøk. Det kan være nyttig når selve søknaden og begrunnelsen må skrives når man er tilbake på kontoret  etter hjemmebesøket.

Du finner skjemaer for søknad eller henvisning på nav.no

Her finner du lister over hvilke hjelpemidler vi til enhver tid har på lager.

Her finner du opplæringsplan ved formidling av elektrisk rullestol. Her finner du informasjon om hvordan du som kommunal formidler kan gå fram hvis du oppdager at en bruker av elektrisk rullestol ikke lenger har nødvendige ferdigheter for å ferdes sikkert med rullestolen sin.

Når bruker flytter på institusjon skal hjelpemidler leveres tilbake til Hjelpemiddelsentralen. Det er noen få unntak. 

Vårt samarbeid med kommunene er regulert av samarbeidsavtaler og Teknisk veileder.

Hjelpemiddelsentralen lager statistikk over utlån av hjelpemidler til kommunene. Statistikken finner du her.

Her finner du en oversikt over hvem som jobber med hva på Hjelpemiddelsentralen.