Er du erfaren som bruker av NAV Hjelpemiddelsentrals tjenester og har god innsikt i egne behov? Er du i tillegg motivert for å styre og innta en aktiv rolle i store deler av prosessen selv, fra behov oppstår til løsningen er på plass kan brukerpass være aktuelt for deg. Både voksne hjelpemiddelbrukere og barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre eller foresatte kan være aktuelle for ordningen. Les mer om brukerpass her