Anskaffelse av egnet bord for IKT-hjelpemidler til skole eller arbeidsplass er skolen eller arbeidsgivers ansvar. Tilstrekkelig bordflate er viktig. Ofte brukes bord på 70x120 cm. og større, høydejusterbart, eventuelt med hjul i skolesammenheng. Om du skal bruke skjerm-arm med bordkantfeste som er mest vanlig, er det avgjørende at bordkanten er solid, rett avkuttet, uten skrå underside og sarg. Vi har erfaring med at det bør være minst 18mm limtre og mindre enn 6mm skrå eller avrundet kant. Bordplater av lett-plate vil ikke tåle belastningen. Maks platetykkelse bør ikke være over 48mm. Minimum avstand inn til sarg eller annet er 40 mm.