Du kan lese mer om ordningen og hente ut opplæringsskjemaer her. Opplæringsskjemaene finner du under "relatert informasjon".

Kurset er for helsepersonell som skal formidle elektriske rullestoler og gi brukeropplæring.

For å bli godkjent formidler må du ta e-læringskurset og testen som ligger på www.kunnskapsbanken.net og deretter delta på et praktisk kurs på hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen holder praktiske kurs jevnlig og/eller etter behov.

Man melder seg på praktisk kurs via kurskalenderen. Kurset heter "Godkjenningskurs elektrisk rullestol del 2 - praktisk kurs" og ligger under temaet "Bevegelse".