Redusert bemanning på telefon, telefonvakt og kompetansekø

Fra 6. juli t.o.m. 7. august (uke 28 t.o.m. 32) vil vi ha redusert telefontid på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. Klokken 09.00-14.00. Dette gjelder Servicesenteret, Teknisk Ordrekontor og Bilsenteret. Tolk vil ha vanlig åpningstid.

Fra uke 29 og til og med uke 32, vil avdeling Rådgivning og veiledning ha redusert bemanning på telefon, telefonvakt og kompetansekø. Vi oppfordrer derfor samarbeidspartnere til å ta kontakt via nav.hot.oslo@nav.no for henvendelser til de ulike fagområdene.  Vennligst beskriv kort hva saken gjelder, og vi vil kontakte dere så raskt som mulig for oppfølging av henvendelsen.  Fra og med uke 33 er telefonvaktene og kompetansekø betjent som vanlig.   

Utprøvingssenteret er fortsatt stengt og vil være det gjennom sommeren.