Det gis ikke tilskudd til datautstyr dersom behovet dekkes ved bruk av utstyr som skolen tilbyr sine elever ved personlig utlån. Dersom elever med spesifikke lese- og skrivevansker ikke har tilstrekkelig nytte av det utstyret som skolen tilbyr alle elevene, må dette dokumenteres og begrunnes fra skolen eller PP-tjenesten.

På bakgrunn av dette må vi be om at det ved søknad vedlegges dokumentasjon fra skolen/PPT om hvilket utstyr skolen tilbyr, og hvorfor eleven ikke har nytte av dette utstyret. Det kan gis retteprogram for installasjon på skolens pc som evt. lånes ut til personlig bruk. Søknader som ikke inneholder disse opplysningene vil bli returnert