Etter byggteknisk forskrift (TEK 17) er det krav til at dører i rømningsvei som er påmontert dørautomatikk skal ha en form for nødstrøm, i tilfelle strømbrudd. Det er nå avklart at NAV ikke dekker kostnadene til nødstrøm. Det er stønadsmottaker som har ansvar for at nødstrøm installeres og som må betale kostnadene for dette, samt påse nødvendig vedlikehold av nødstrømmen. 

Bruker vil kunne be om et tilbud på nødstrøm fra leverandøren som prosjekterer dørautomatikk for NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom bruker ønsker å benytte seg av tilbudet, vil leverandør fakturere bruker direkte for nødstrøm.  

Ved utredning av dørautomatikk må kommunen sørge for at bruker informeres om krav til nødstrøm. Tilleggsskjema T02 er endret med opplysninger om krav til installering av nødstrøm.

Mer informasjon ligger på de lokale sidene til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.