Etter den 1.10 må vi forholde oss til den nye avtalen når det gjelder bestilling av stoler. Dersom du har søknader eller byttesaker du skal sende inn og som du vet ikke vil rekke å bli ferdigbehandlet før 1.10 anbefaler vi deg og avvente med å sende søknad frem til den nye avtalen trer i kraft. 

Det vil ta litt tid før de nye demostolene blir levert til utprøvingssenteret. Den første halvdelen av oktober vil det derfor være et begrenset utvalg av stoler for utprøvinger på MRS-tirsdag.