Ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har vi satt i gang en del tiltak for å forebygge korona-smitte og sikre at vi kan drifte sentralen fremover. Nå som samfunnet for øvrig åpnes opp, gjør vi også noen endringer. Vi betjener telefonene som vanlig, saksbehandlingen gjennomføres nå som normalt for Oslo, Bærum, Romerike og Follo.  NAV Hjelpemiddelsentral Oslo behandler utredningssaker hvor vi ikke har behov for brukerkontakt, men planlegger å åpne for forhåndavtalte brukermøter på hjelpemiddelsentralen fra 4. mai. Vi tilpasser hjelpemidler og reparerer de hjelpemidlene vi får inn, returmottaket er åpent og våre ambulerende teknikere reparerer nå hjelpemidler ute hos brukere. Vi leverer ut hjelpemidler til de lokale mottaksstedene i Oslo, Bærum, Romerike og Follo.  For å bidra i den nasjonale dugnaden med å forhindre smitte, er alle kurs fortsatt avlyst og utprøvingssenteret stengt. Resepsjonen og ekspedisjonen er foreløpig stengt, men vil åpnes fra 4. mai.  Vi forsøker å benytte tolking via bilde så langt det lar seg gjøre, men det er også åpnet for at vi kan utføre noen prioriterte tolkeoppdrag med fremmøte tolk. For å bidra i dugnaden og fortsatt sikre at vi fortsatt kan betjene telefoner, saksbehandling og bestillinger fremover, jobber alle som har mobile løsninger hjemmefra, men er tilgjengelig på vanlig måte via vårt servicesenter på telefon 407 02 803.