MRS-tirsdager et forenklet utprøvingstilbud for voksne brukere der terapeuten kan booke tid for utprøvinger av Manuell rullestol, sitteputer til rullestol, drivaggregat til rullestol og elektrisk rullestol til innebruk. Rådgiver fra NAV hjelpemiddelsentral vil være tilstede og kan bistå med råd og veiledning. Det er mulig å booke time både på ERS-tirsdag og MRS-tirsdag til samme bruker hvis det er behov for å prøve ut begge deler. 

For mer informasjon om tilbudet: "ERS-tirsdag, Sykkeltirsdag og MRS-tirsdag".