NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har gjort en vurdering av risiko for smittespredning av korona-virus i forbindelse med kurs og arrangement i vår regi. Som et ledd i å forebygge smitte, velger vi å avlyse våre oppsatte kurs fra og med 11. mars. Kursene vil bli satt opp på et senere tidspunkt.