Alle telefoner med Epimobile utlevert fra juli 2019 får i disse dager en forespørsel om å oppgradere fra Android operativsystem 9 til 10. Når dette gjøres forsvinner noe av funksjonaliteten på appen Epimobile, blant annet varsling på telefon til mottaker av alarmen. Appen må derfor reinstalleres for at den skal fungere som normalt igjen. Dette gjøres på følgende måte:  Gå inn i nettleser på Epimobile. Skriv inn følgende adresse i nettleser: www.danishcare.dk/apps-for-epi-care-mobile. Velg Norway og Download Epi-Care Mobile 2.2.1 

Du finner også en mer detaljert beskrivelse og oppskrift på hvordan dette gjøres på www.abilia.no. Abilia sitt supportteam er tilgjengelig på telefon 23 28 94 00, mandag til fredag mellom kl. 08.00 – 16.00, for bistand.