Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus skifter navn til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo fra 1. januar 2020. Hjelpemiddelsentralen skal betjene kommunene og brukerne i Oslo, Romerike, Follo og Bærum.