NAV Hjelpemiddelsentral Oslo vil fra og med 17.08.20 åpne opp for ERS, MRS og sykkel-tirsdager. Send en e-post for booking av time til nav.hot.oslo@nav.no.

    Aktuelle tidspunkt for utprøving på ERS og MRS - tirsdager er følgende:                  • 09.00                 • 10.30                 • 12.00                 • 13.30

Det er viktig at besøkende ikke kommer lang tid i forkant av tidspunktet man har fått time, da vi ønsker å begrense antall personer i resepsjonen. Alle som kommer, må henvende seg i resepsjonen, hvor det noteres fult navn og telefonnummer. Vi gjør oppmerksom på at personer med symptomer på luftveisinfeksjoner, som har vært i nærkontakt med personer som har påvist covid-19 i løpet av de siste 14 dagene, ellers som bor sammen med noen som er i isolasjon, ikke skal komme. Eget skriv om tiltak mot smittevern vil sendes hver enkelt terapeut i forkant av besøket, og skal videreformidles til brukerne.  

Utprøvingssenteret er fortsatt stengt for drop-in besøk.