Endring av folketrygdloven § 10-7 og 10-8 i forhold til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering til bruk i skole og barnehage