Utprøvingssenteret og testbanen

  • Fortauskanter i høydene 4, 7 og 10 cm
  • Brostein
  • Sementheller
  • Gress
  • Grus i bakke
  • Trikkeskinner
  • Smal passasje mellom to søyler
  • Grov singel
  • Bark