Utprøvingssenteret

NB! Utprøvingssenteret er stengt for drop-in på grunn av Corona-situasjonen.

Samarbeidspartnere og brukere kan normalt komme på drop-in besøk i senterets åpningstid for å se og prøve tekniske hjelpemidler. Senteret holder vanligvis åpent mandag-fredag kl 10.00-14.30, men er for tiden stengt for drop-in på grunn av Corona-situasjonen.

På utprøvingssenteret finnes blant annet manuelle og elektriske rullestoler, hjelpemidler til barn, stoler med oppreisningsfunksjon, personløftere og arbeidsstoler. Det finnes også et lite utvalg av syns- og hørselshjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemidler til kognitiv støtte.

Oversikt over hjelpemidler man kan prøve på utprøvingssenteret (excel).

Det er også utstilt velferdsteknologi fra helseetaten i Oslo kommune. Les mer om utstillingen av velferdsteknologi her.

Når man besøker utprøvingssenteret uten avtale på forhånd, skal man i utgangspunktet være selvhjulpen. Utprøvingssenteret betjenes av en vert som kan svare på generelle spørsmål. Det finnes også datamaskiner i senteret hvor de besøkende kan orientere seg på hjelpemiddelsentralens og leverandørenes nettsider. Vi anbefaler brukere å komme sammen med lokal formidler for å få best utbytte av besøket og hjelp til oppfølging i etterkant.

Dersom man har behov for spesifikk hjelp til å prøve hjelpemidler på utprøvingssenteret, må man avtale dette på forhånd via skriftlig henvendelse etter gjeldende rutiner. Visse typer sykler og elektriske rullestoler kan prøves ut på tirsdager uten å sende inn skjema på forhånd. Tilbudet gjelder for terapeuter i førstelinjen og man må melde seg på via e-post. Les mer om forenklet utprøvingstilbud for sykkel og elektrisk rullestol her.

Til tider er det mye aktivitet på vårt utprøvingssenter. De som besøker senteret må derfor regne med at det er andre besøkende der samtidig. Vi har egne samtalerom som kan benyttes ved behov.

Formålet med utprøvingssenteret er å gi et tilbud hvor brukere og samarbeidspartnere kan finne frem til hensiktsmessige hjelpemidler. Senteret stiller ut hjelpemidler fra ulike leverandører, slik at det er mulig å sammenligne ulike produkter innen samme produktgruppe.

Testbanen

Testbanen gir brukerne muligheter til å prøve ut elektriske og manuelle rullestoler i trygge omgivelser. Utprøvingsområdet er kompakt, men funksjonelt, og skjermet for øvrig trafikk. Banen består av ulike utfordringer som rullestolbrukere ofte møter utendørs:

  • Fortauskanter i høydene 4, 7 og 10 cm
  • Brostein
  • Sementheller
  • Gress
  • Grus i bakke
  • Trikkeskinner
  • Smal passasje mellom to søyler
  • Grov singel
  • Bark

Testbanen kan benyttes under besøk på vårt utprøvingssenter, enten ved drop-inn eller etter avtale.

Banen ligger utenfor hjelpemiddelsentralens kontorbygg i Kabelgata 2.

Åpningstid utprøvingssenter: Hverdager 10.00 – 14.30

Adresse: Kabelgata 2, 0580 Oslo