Telefontider

NAV Hjelpemiddelsentral har flere avdelinger som alle har eget telefonnummer. Legg merke til at enkelte fagområder ikke har bemannet telefon hver ukedag.

Telefontider ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 

Kundesenteret Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 Telefon: 407 02 803 Teknisk ordrekontor Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av reparasjoner. Telefon: 400 02 046

Vakttelefon for akuttreparasjon Åpent mandag-fredag kl. 15.00 - 24.00, helger og høytidsdager kl. 08.00 - 24.00. Telefon: 452 16 220

Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hver dag fra kl. 09.00 - 11.00.

Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 25.05.20)

Rådgivere innen hjelpemidler i bolig Rådgivere innen fastmonterte hjelpemidler og hygienehjelpemidler i bolig er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen arbeid bevegelse Rådgivere innen arbeid bevegelse er tilgjengelig på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Tolketjenesten Telefontid mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av tolk - Telefon: 400 02 047 - SMS: 982 81 831 - Akuttvakt: 464 07 790 - E-post: nav.tolk.oa@nav.no

Bildetolktjenesten Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 20.00 - Telefon: 21 02 37 00 - Sip: sip@bildetolk.no

Forhåndsbestilling av bildetolk: E-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no Telefon: 400 02 047 Sms: 982 81 831

Bilsenter Østlandet Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 Telefon: 400 02 048