Telefontider ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 

Kundesenteret Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 Telefon: 407 02 803 Teknisk ordrekontor Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av reparasjoner. Telefon: 400 02 046

Vakttelefon for akuttreparasjon Åpent mandag-fredag kl. 15.00 - 24.00, helger og høytidsdager kl. 08.00 - 24.00. Telefon: 452 16 220

Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hver dag fra kl. 09.00 - 11.00.

Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 25.05.20)

Rådgivere innen hjelpemidler i bolig Rådgivere innen fastmonterte hjelpemidler og hygienehjelpemidler i bolig er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen arbeid bevegelse Rådgivere innen arbeid bevegelse er tilgjengelig på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Tolketjenesten Telefontid mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av tolk - Telefon: 400 02 047 - SMS: 982 81 831 - Akuttvakt: 464 07 790 - E-post: nav.tolk.oa@nav.no

Bildetolktjenesten Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 20.00 - Telefon: 21 02 37 00 - Sip: sip@bildetolk.no

Forhåndsbestilling av bildetolk: E-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no Telefon: 400 02 047 Sms: 982 81 831

Bilsenter Østlandet Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 Telefon: 400 02 048