Ordreskjema og eventuelle tilleggsskjemaer skal sendes til NAV skanning sammen med førsteside. Mer info om ordreskjema, hvor det skal sendes og hvordan du får ut førsteside finner du her.

NB: Hvis du har behov for å bytte et hjelpemiddel skal sentralt bytteskjema benyttes. Skjema for bytte av hjelpemiddel finner du i skjemaveilederen.