Kontaktpersonmøtet er et møtepunkt hvor det tas opp aktuelle saker i samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralen og kommunehelsetjenesten. Hver kommune og bydel har utnevnt en egen kontaktperson som deltar på møtene og har ansvar for å gi referat videre til sine kollegaer.

Møtereferatene fra gjennomførte møter finner du under relatert informasjon.

Referat fra kontaktpersonmøter

Referat fra kontaktpersonmøte 19.11.18 (pdf)

Referat fra kontaktpersonmøte 11.11.19 (pdf)