Statistikken forteller om antall ut- og innleverte hjelpemidler og verdien av disse i en gitt periode. Vær oppmerksom på at tallene inneholder direkteleveringer fra leverandør direkte til bruker, og at antall aktive brukere telles på det tidspunktet statistikken tas ut.

Statistikk

Kommunestatistikk 2020 (pdf)

Kommunestatistikk 2019 (pdf)

Kommunestatistikk 2018 (pdf)

Kommunestatistikk 2017 (pdf)