1. Du nylig har mottatt et hjelpemiddel som ikke passer eller kan brukes etter hensikten

  • Bytte må skje innen 6 uker fra utlevering
  • Det kan kun byttes til tilsvarende produkt

2. Hjelpemiddelet er utslitt eller defekt

  • Hjelpemiddelsentralen vurderer om hjelpemiddelet skal byttes eller repareres etter innsendt ordreskjema

 3. Hjelpemiddelet passer ikke lenger i størrelse

Hvis du skal bytte et hjelpemiddel innenfor disse kriteriene sender du inn bytteskjema.

Du må oppgi på bytteskjemaet hvilket hjelpemiddel som skal byttes inn og hvilket hjelpemiddel det ønskes byttet til. Oppgi alltid HMS artikkelnummer. Beskriv årsaken til at hjelpemiddelet må byttes.

Ved bytte skal førstevalget alltid vurderes og eventuelt prøves ut. Dersom hjelpemiddelet ikke er førstevalg i sin post, må du begrunne hvorfor dette er valgt fremfor høyere rangerte hjelpemidler. Dette gjelder også selv om du har samme hjelpemiddel fra tidligere.

Dersom hjelpemiddelet som skal byttes ikke lenger er på avtale, vil det bli levert ut et hjelpemiddel som er på avtale som er så likt ditt tidligere hjelpemiddel som mulig.

Ufullstendige bytteskjemaer sendes i retur. Er du usikker på artikkelnummer du trenger kan du se i hjelpemiddeldatabasen eller kontakte leverandør. Mange av leverandørene har gode nettsider der du kan finne HMS artikkelnummer.

Hvis behovet ditt er endret må du søke. Hjelpemiddelsentralen vurderer i hvert enkelt tilfelle om det må søkes.

Ved bytte av elektrisk rullestol trenger hjelpemiddelsentralen mer informasjon. Hvordan du skal gå fram hvis du skal bytte elektrisk rullestol kan du lese om her.