For å få utlevert deler til hjelpemiddelet ditt kan du 

 

Dette må du oppgi

Oppgi alltid HMS artikkelnummer og navn på hjelpemiddelet du trenger deler til og riktig artikkelnummer på delen(e).  Ufullstendige ordreskjemaer sendes i retur. Er du usikker på artikkelnummer på delen du trenger kan du kontakte førstelinjetjenesten (kommune/bydel) eller leverandør. Mange av leverandørene har gode nettsider der du kan finne HMS artikkelnummer på deler. Eventuelt kan leverandørs varenummer påføres ordreskjema hvis det ikke finnes HMS artikkelnummer.

 

Utlevering 

Delene blir sendt ut via Hjelpemiddelteknisk enhet (Oslo) eller vaktmestertjenesten (Akershus) og leveres på døren. Hvis du trenger hjelp til montering av delene, må du gi beskjed om dette når du ber om delene.

 

Hente selv 

Du kan også møte opp på hjelpmiddelsentralen og få utlevert delene der, hvis de finnes på lager. Dette gjelder også hvis du skal ut og reise og trenger reservedeler. Henvend deg da i ekspedisjonen til teknisk/lager i Kabelgata 1. Oversikt over deler på lager finner du ved å følge linken under "dette må du oppgi".