Kriterier for å få varmehjelpemidler

Det kan gis stønad til spesialutviklede varmesokker, varmevotter, hansker og såler dersom vedkommende pga. sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege (fra rundskriv).

Hva kan du søke på?

For de fleste produktgrupper inngår NAV rammeavtaler med ulike hjelpemiddelleverandører. Det er fortrinnsvis hjelpemidler på rammeavtale man kan søke på. Rammeavtalen deler produktene inn i poster med rangering av produktene. Høyest rangert produkt skal alltid vurderes først. Ved søknad om varmehjelpemidler er det  viktig at du oppgir følgende informasjon i søknaden:

  • Produkttype og størrelse beskrives. Legeerklæring (ved førstegangssøknad) vedlegges
  • Dersom brukeren må bruke et produkt som er rangert lavere enn rangering 1, må du forklare hvorfor lavere rangering velges. Dette gjelder også byttesaker.
  • Bruk rammeavtalen og finn post, rangering, navn og HMS-nummer (hver størrelse har eget HMS-nummer) på produktet du tenker å søke på. Er du usikker på størrelse gå inn på leverandørenes hjemmeside for informasjon.

Ved behov for spesialtilpasninger vedlegges målskjema/tegning samt pristilbud fra leverandør. Målskjema finner du på leverandørenes hjemmesider.