Tolkeformidling

Tolkeformidlingen tar imot og behandler alle tolkebestillinger. Vi benytter både fast ansatte tolker og frilanstolker. I tillegg har formidlingen ansvar for byttinger, endringer og avlysninger.

Tolken

Alle tolkene vi benytter, både fast ansatte tolker og frilanstolker har utdannelse og behersker flere tolkemetoder. Tolkeutdanningen er et treårig bachelorstudium. Tolken tilpasser seg ditt behov som avhenger av hvilken tolkemetode du foretrekker og i hvilken situasjon du er i (for eksempel møte, legetime, forelesning osv). 

Bildetolktjenesten

Tolketjenestene i Oslo, Ålesund og Bodø har det nasjonale ansvaret for bildetolktjenesten. Hvert av stedene har bildetolkstudio hvor samtalene betjenes fra. Mer informasjon om bildetolk finner du her.  

Akutt

Ved akutte behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten utenfor åpningstid. Ring eller send sms til 99 48 18 10 Mer informasjon om akuttolk finner du her.

Samordna frilansområde

Samordna frilansområde behandler honorarkrav for frilanstolker i hele Norge. Honorarkrav og andre henvendelser sendes til nav.samordnafrilans@nav.no.

Søknad om tolk

Tolketjenesten behandler søknad om tolk og gir veiledning om bruk av tolk etter behov. Søknadsskjema om tolk finner du her.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kabelgata 2, 0580 Oslo Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo E-post: nav.tolketjenesten.oslo@nav.no Telefon: 400 02 047 SMS: 982 81 831 Akutt-telefon: 464 07 790 (akutte oppdrag utenom åpningstid)

Facebookside: NAV Tolketjenesten Oslo

Mer informasjon om tolking finner du på Kunnskapsbanken.net.

Skrivetolknytt

Under relatert informasjon finner du "Skrivetolknytt", som blir utgitt av tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralen i Oslo.

Hensikten med skrivetolknytt er å oppdatere skrivetolkene om hva som rører seg på fagfeltet vårt; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For hvert nummer vil det være fokus på et bestemt tema, som er aktuelt for skrivetolker. For noen er stoffet kjent, mens for andre vil det være nytt.