I alle synssaker er det viktig med et samarbeid med førstelinjetjenesten i kommunen/bydelen. Ved kombinerte sansetap når det gjelder syn og hørsel er det svært viktig at kommunehelsetjenesten kjenner til saken og er involvert. Dette er ofte komplekse saker, og kommunikasjon med kommunen er nødvendig. De har rutiner og erfaringer med utlån av hjelpemidler (transport og montering) og oppfølging. I hver kommune eller bydel finnes det en synskontakt, dvs. en ergoterapeut med et spesielt ansvar for synsområdet. Oslo kommune har i tillegg Rådgivningskontoret for syn og hørsel hvor det jobber synspedagoger som bistår ergoterapitjenesten. Ta kontakt med ergoterapitjenesten i brukers kommune/bydel før henvisning sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Når du henviser for utprøving av hjelpemidler:

 • Bruk skjemaveilederen på nav.no som inneholder alle skjemaene du trenger for henvisning og søknad.
 • Du må ha brukers personnummer og postnummer tilgjengelig, samt kontaktopplysninger til deg som henviser og til den i førstelinjen som skal følge saken.
 • Valgene du gjør gjennom veilederen resulterer i skjemaene du har behov for.
 • Opplysninger om hørselstap bør være med i henvisningen.
 • Skjemaene må skrives ut og sendes inn for scanning.
 • Gjelder henvisningen behov for belysning er det egne rutiner for dette. Les mer om belysning.

Utprøving og søknad

På utprøvingen deltar bruker, ergoterapeut, henviser og rådgiver fra hjelpemiddelsentralen. Sammen finner vi løsninger som passer til brukers behov. I etterkant begrunner henviser søknad om aktuelle hjelpemidler. Søknadsskjemaet finner du i skjemaveilederen. I søknaden må det oppgis hvem som skal gi oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Søknaden må inneholde:

 • Dato for utprøvingen.
 • Begrunnelse for valg av de ulike hjelpemidlene.
 • Riktige hjelpemiddelnummer på alle hjelpemidler i søknaden.
 • Kontaktinformasjon til den som skal gi opplæring/oppfølging av hjelpemidlene.
 • Adressen der de ulike hjelpemidlene skal leveres.
 • Hvordan bruker kan kontaktes; SMS, telefon eller mail.
 • Dersom søknaden gjelder briller som skal bestilles hos lokal optiker må prisoverslag legges ved.
 • Søknaden må undertegnes av bruker.

Ved spørsmål kan Hjelpemiddelsentralen kontaktes. Informasjon om bytte, reparasjon, behov for deler og retur av hjelpemidler, finner du under "Hvordan går du frem".