Informasjon til førstelinjen om henvisning til utprøving av synshjelpemidler

Det er behov for at førstelinjen kartlegger brukers behov i forkant, deltar under utprøvingen, og følger opp brukeren etter at hjelpemidlene er mottatt.

Ved henvisning av nye brukere for utredning og utprøving hos synsgruppen, skal det alltid ligge ved øyelegeopplysninger.

Synsgruppen vil returnere skjema Hjelp til vurdering og utprøving der øyelegeopplysninger ikke er vedlagt. Dersom brukeren har vært hos synsgruppen tidligere, er ikke nye øyelegeopplysninger nødvendige. Det er likevel nyttig, spesielt dersom det har vært store endringer på synet eller sykdomstilstanden for øvrig.

Vi minner om at det er brukeren som skal undertegne skjema «Hjelp til vurdering og utprøving», fordi vi kan trenge brukerens fullmakt til å samarbeide med andre instanser.

Opplysninger ved henvisning til utprøving av synshjelpemidler på skole