Varianter av optiske luper

- Håndholdte luper som er små og lette å ha med seg. - Luper til å sette ned på underlaget, slik at du ikke trenger å lete etter riktig avstand. - Lupelamper som er lamper med påmontert lupe.  

Tre viktige aspekter ved optiske luper

1. Forstørrelse

Det du ser gjennom lupen blir forstørret. En sterkere lupe gir økt forstørrelse og muligheten til å se mindre gjenstander eller skrift. 

2. Synsfelt    

En sterkere lupe gir mindre synsfelt. Hvis du ser på en tekst, vil du se færre bokstaver av gangen med en sterk lupe sammenliknet med en svak lupe. Da blir det vanskeligere å få oversikt og god flyt i lesingen. Optisk lupe er derfor ofte ikke godt egnet til å lese en lengre tekst. 

3. Arbeidsavstand

For å få et klart bilde, må du holde lupen nærme det du vil forstørre.  Start med å legge lupen helt inntil underlaget, og trekk lupen sakte mot deg til du ser bildet klarest mulig. Dersom du ønsker å øke synsfeltet og se mer av teksten om gangen kan du holde både lupe og det du skal se på nærme øyet.   

Hvordan velge riktig lupe

Det er viktig at du prøver ut optiske luper i praksis, for å finne rett forstørrelse, synsfelt og arbeidsavstand. Vi anbefaler at du tester lupen på den skriftstørrelsen som du ønsker å kunne lese.

Svaksynte kan prøve ut luper på hjelpemiddelsentralen. Optiker eller synspedagog måler hvor sterk lupe det er behov for, og gir opplæring i bruk av lupen. Noen av de svakere lupene kan ikke lånes som hjelpemiddel, men må kjøpes i vanlig butikk. Hjelpemiddelsentralen selger ikke luper, men har et bredt utvalg for utprøving. Vi gir deg råd om hvor du kan kjøpe lupen du har behov for.