Når du er blind eller sterkt svaksynt er synet så nedsatt at du ikke har mulighet til å tilegne deg skriftlig materiale visuelt, men må i stedet tilegne deg denne informasjonen ved hjelp av punktskrift eller syntetisk tale. Dette kan du gjøre for eksempel ved hjelp av leselist, skjermleser og skannerprogram (OCR).

Leselist

En leselist er en enhet som gjør at blinde og sterkt svaksynte kan få tilgang til skriftlig materiale via datamaskinen ved hjelp av punktskrift. Det vil si at den visuelle teksten presenteres taktilt på en leselist, slik at blinde og sterkt svaksynte kan få tilgang til og nyttiggjøre seg den samme informasjonen ved å avlese punktskriften. Det finnes både stasjonære og bærbare leselister. En bærbar leselist kan være mer hensiktsmessig i en studiesituasjon eller arbeidssituasjon enn en stasjonær, fordi du kan ta med deg din bærbare PC og leselist. Du vil på denne måten ha mulighet til å gjøre notater på lik linje med seende på møter, kurs og konferanser. Det finnes også ulike notatverktøy med leselist.

Skjermleser/syntetisk tale

En skjermleser tolker informasjonen som står på skjermen.  Slik kan man få presentert innholdet ved opplesning av syntetisk tale eller taktilt på leselisten. Det er mange synshemmede som har godt nytte av å anvende skjermleser og leselist kombinert. 

OCR-program

Synshemmede kan også ha behov for å få tilgang til skriftlig materiale. Ved hjelp av et OCR-program i kombinasjon med et kamera har man mulighet til å omforme den trykte teksten til digital informasjon. Digital informasjon kan så presenteres ved hjelp av syntetisk tale og punktskrift. 

Datautstyr for blinde og svaksynte

Du må selv kjøpe datautstyr som datamaskin, printer og vanlig skanner. Hjelpemiddelsentralen låner ut spesialutstyr som leselist og skjermleser. Du bør lese hjelpemiddelsentralens råd om kjøp av PC før du kjøper PC, slik at du er sikker på at den passer sammen med utstyret som skal lånes ut.