Der en optisk lupe blir mindre i diameter og får kortere leseavstand dess mer den forstørrer, vil den digitale lupen ha konstant skjermstørrelse og leseavstand med økende forstørring. Digitale luper har også mulighet for endring av farger og kontrast, som kan være nyttig for personer med redusert kontrastsyn. 

Enkelte digitale luper kommer i tillegg med lydfunksjon (OCR), som gjør det mulig å høre på den trykte teksten du ønsker å lese. Dette kan være nyttig for personer som har vanskeligheter med å lese en lengre tekst med øynene.

Mange digitale luper har en stillbildefunksjon, som for eksempel kan benyttes når du ikke rekker fram til det du skal se på. Du kan ta et bilde med lupen, og forstørre bildet når du ser på det. De fleste digitale luper har mulighet for å lagre bilder som blir tatt.

Elektroniske luper kan vurderes når:

  • det er behov for stor forstørrelse
  • kort leseavstand er vanskelig å akseptere
  • urolige hender gjør bruk av optisk lupe vanskelig

I rammeavtalen for synstekniske hjelpemidler finner du en oversikt over hvilke digitale luper/bærbare leseTVer som er prisforhandlet.