Behov for tilleggsbelysning utover normalbelysning?

Du er selv ansvarlig for god og hensiktsmessig belysning i alle rom i hjemmet. Behovet for belysning øker med alder. Lysbehovet for en person som er 60 år, er omtrent tre ganger så stort som for en på 20 år. Oppgradering av belysning på grunn av økende alder, må du selv bekoste.  Dersom du har en synshemming som direkte medfører spesielle belysningsbehov kan du i noen tilfeller få dekket spesialbelysningen. Grunnen kan være et behov for unormalt kort arbeidsavstand for eksempel ved lesing, økt lys- og/eller kontrastbehov, eller unormal grad av lysømfintlighet. Dersom lamper fra ordinær handel dekker belysningsbehovet, må du selv bekoste disse lampene. 

Behov for spesiell lysskjerming?

Du må selv sørge for alminnelig lys- og solskjerming som vanlige persienner, rullgardiner, gardiner, markiser og screens. Dersom du har en synshemming som direkte medfører at den vanlige lysskjermingen ikke er tilstrekkelig kan du i noen tilfeller få dekket den spesielle lysskjermingen. 

Dette kan det ikke søkes om:

• God og hensiktsmessig belysning og lysskjerming anses som en del av normalutrustningen i et hjem og gis derfor ikke.  • Arbeidsgiver har normalt sett ansvaret for tilstrekkelig tilrettelegging av belysning og lysskjerming på arbeidsplassen. • NAV gir ikke stønad til belysning eller lysskjerming utendørs.  • NAV gir ikke stønad til tiltak som påvirker allmennbelysningen, for eksempel rehabilitering av boligen med lysere materiale for å skape kontraster.   

Hvordan går man fram i belysningssaker?

Dersom du har behov for spesialbelysning eller spesiell lysskjerming hjelper synskontakten i kommunen deg med å sende inn skjemaer til NAV. NAV Hjelpemiddelsentral bistår så synskontakten med utredning og vurdering av behov og tiltak, og type produkter/lamper blir anbefalt av rådgiver ved Nav Hjelpemiddelsentral. Synskontakt innhenter to pristilbud på produkter, montering og kjøring inkl. moms. som legges ved søknaden. Dersom søknaden innvilges, vil tilskuddet utbetales til leverandør ved fakturering til NAV.   

Fakturering:

1. Faktura må sendes på EHF-format (Elektronisk Handelsformat) til fakturaadresse 889640782. Kvittering på at varen er mottatt og i orden vedlegges fakturaen som pdf-fil. 2. Fakturaen må påføres ident DWA4703 og inneholde stønadsmottakerens navn og fødselsdato. 3. NAV krever 30 dagers forfall på alle fakturaer fra leverandører til NAV. 4. Ved spørsmål om bruk av EHF faktura kan dere kontakte NAV Økonomitjeneste på telefon 400 07 760 eller på epost faktura@nav.no.

NAV Hjelpemiddelsentral foretar oppgjør med leverandør.